ผู้สมัครสามารถนำผลการสอบ O-NET รับรองจากโรงเรียนเดิม(ตัวจริง) มายื่นที่จุดรับสมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์คะแนน ที่ใช้ผลการสอบ O-NET)
WEB_TILTIE-
Log in

สมาชิกสามารถล็อกอินได้ที่นี่หากมีปัญหาเรื่องการรับสมัคร ติดต่องานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311225 ต่อ 103 โทรสาร 039-301691
© Computer Center Siyanuson School