สู่รั้วร่มกันเกรา 
ก้าวสู่อนาคตในรั้วร่มกันเกรา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์

 นักเรียนชั้น ม.3 เดิม หรือ ผู้สมัครที่เคยสมัครแล้ว ให้เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ(Login) เพื่อทำการสมัครใหม่
 นักเรียนมีปัญหาในการสมัคร สามารถมากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์
 มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ 061-4564529 ,
086-8426755 , 086-0901380 , 084-0814482
(เวลา 8.30 น. - 20.00 น.)
  Download ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
  Download ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
  ระเบียบการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)  ระเบียบการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
  ระเบียบการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนปกติ)  ระเบียบการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนปกติ
  ระเบียบการสมัคร ม.1 (ความสามารถพิเศษ)  ระเบียบการสมัคร ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศผลสอบ
 • ห้องเรียน ม.1 (สสวท,MSEP,EP)
 • 15-24 ก.พ. 6020-24 ก.พ. 604 มี.ค. 605 มี.ค. 60 *9 มี.ค. 60
 • ห้องเรียน ม.4 (สสวท,MSEP,MEP)
 • 15-24 ก.พ. 6020-24 ก.พ. 605 มี.ค. 606 มี.ค. 60 *10 มี.ค. 60
  *เฉพาะห้องเรียน EP และ MEP

  ห้องเรียนปกติ
  รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกประกาศผลสอบมอบตัว
 • ห้องเรียน ม.1
 • 21-30 มี.ค. 6027-30 มี.ค. 601 เม.ย. 605 เม.ย. 6019 เม.ย. 60
 • ห้องเรียน ม.1
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 21-28 มี.ค. 6027-28 มี.ค. 6030มี.ค.,1เม.ย.6031 มี.ค. 6019 เม.ย. 60
 • ห้องเรียน ม.4 (ม.3 เดิม)
 • 14-17 มี.ค. 6016-17 มี.ค. 602 เม.ย. 606 เม.ย. 6020 เม.ย. 60
 • ห้องเรียน ม.4
 • 21-30 มี.ค. 6027-30 มี.ค. 602 เม.ย. 606 เม.ย. 6020 เม.ย. 60
 • ห้องเรียน ม.4
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 21-28 มี.ค. 6027-28 มี.ค. 6030มี.ค.,2เม.ย.6031 มี.ค. 6020 เม.ย. 60

  ขั้นตอนการสมัคร
   1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   2. ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่โรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
   3. สอบวัดความรู้ (เตรียมดินสอ 2B , ยางลบ)
   4. ประกาศผล
  เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบพิมพ์จากเว็บไซต์
   2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง
   3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนา)
   4. ใบคะแนนคะแนน O-net ของนักเรียนผู้สมัคร(ถ้ามี) (รับรองสำเนา)
   5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป(ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

  หากมีปัญหาเรื่องการรับสมัคร ติดต่องงานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311225 ต่อ 103 โทรสาร 039-301691
  © Computer Center Siyanuson School